sídlo

KRAFT digital, s.r.o.

Hradná 8, 942 01 Šurany

 

 

pobočka Bratislava

KRAFT Digital, s.r.o.

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

 

tel.: 02/4464 2184

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

publicita projektu